พบ 3 ชุดข้อมูล

องค์กร: NIA แท็ค: บริษัท

กรองผลลัพธ์
 • ข้อมูลโครงการนวัตกรรม 111 recent views

  ข้อมูลโครงการนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  NIA 3 ธันวาคม 2565
 • ข้อมูลผู้ประกอบการ 126 recent views

  ข้อมูลผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการขอทุน
  NIA 3 ธันวาคม 2565
 • ข้อมูลหน่วยงาน,บริษัท 150 recent views

  ข้อมูลบริษัท ห้างร้าน ที่เข้าร่วมขอทุนและดำเนินการกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อแสดงรายชื่อบริษัทที่ดำเนินการขอทุนและร่วมสร้างนวัตกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด...
  NIA 3 ธันวาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).