พบ 2 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: area

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลพื้นที่ทำงาน Coworking 15 recent views

    รายการแสดงข้อมูลพื้นที่ทำงานแบบ Coworking ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านวิสาหกิจชุมชนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
    NIA 3 ธันวาคม 2565
  • ข้อมูลธุรกิจตามภูมิภาค 16 recent views

    รายการแสดงข้อมูลธุรกิจตามภูมิภาค ที่ปรากฏภายในโครงการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
    NIA 3 ธันวาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).